De methode van verbinding

De methode van verbinding begint bij het erkennen dat wij van nature egoïstisch zijn

De methode van verbinding begint bij het erkennen dat wij van nature egoïstisch zijn en dat deze egoïstische eigenschap de oorzaak van alle problemen is. Daarom laat ieder van ons van nature het eigenbelang voorgaan, boven het belang van anderen.

Benader liefde en eenheid als een spel

Benader liefde en eenheid niet op een naïeve manier, maar als een spel. Ons doel is een positieve verbinding, boven ons aangeboren gevoel van verdeeldheid en de verschillen die we naar elkaar voelen uit. Wij ontkennen de gevoelens die verdeeldheid zaaien niet. We zijn ons ervan bewust en we weten waar ze vandaan komen, van daaruit creëren wij een sociale sfeer waarbij iedereen streeft naar steun aan elkaar. Door middel van aanmoediging en inspiratie om te verbinden en elkaar – en uiteindelijk de hele mensheid – te voelen, niet minder dan ons eigen gezin, onze familie en onszelf.

Als wij een dergelijk spel spelen, komen we dichter bij de fundamentele wetten van de natuur: wetten van liefde, geven en verbinding. Met deze methode activeren wij de positieve invloed van de natuur, die ons helpt om elkaar beter te voelen en onze ontwikkeling te versnellen. Hierdoor kunnen we mensen die vreemdelingen voor ons waren gaan voelen en iedereen samen als één familie kunnen ervaren.

De pandemie zal niet snel voorbij zijn

De pandemie zal niet snel voorbij zijn, ondanks het feit dat er een versoepeling zal plaatsvinden van de maatregel om thuis te blijven. Het terugdringen van het coronavirus vraagt een stap voorwaarts naar wederzijdse aandacht en verantwoordelijkheid, van de gewone burgers tot aan de wereldleiders.

Transformatie door de pandemie

Het coronavirus bracht een klap toe aan de egoïstische, competitieve ratrace waar we in zaten, in de loop van deze periode hebben we onze consumptieve leefstijl tot bedaren gebracht, het was namelijk de norm om voor persoonlijk winstbejag anderen uit te buiten.

We kunnen nu naar een positieve toekomst uitzien, die kalmer zal zijn dan ons leven er tot nu toe altijd uitzag, meer in evenwicht met elkaar en de natuur. Weken en maanden geïsoleerd zijn, zal zeker een rol spelen bij een innerlijke transformatie.

Niet terug naar hoe het geweest is

Denken we werkelijk dat we – als alle beperkingen zijn opgeheven – weer op weg gaan naar allerlei winkelcentra, daar onze tassen volstoppen met nieuwe kleding en plastic spullen, en dat we weer naar allerlei toeristische bestemmingen zullen vliegen, naar alle windstreken?

Een van de grootste voordelen van deze pandemie is het feit dat we rustiger omgaan met elkaar en niet meer gericht zijn op ons eigen voordeel, ten koste van anderen, dat we nu een duidelijk voorbeeld hebben gekregen van de natuur, want zij behandelt iedereen op dezelfde manier; het zou wijs zijn als wij dit ten opzichte van elkaar ook gaan toepassen.

De natuur is één geheel

De natuur is met ons aan het werk, probeert ons wakker te maken voor het feit dat we allemaal in dezelfde boot zitten. We zullen uit deze pandemie komen met meer bewustzijn over onze gemeenschappelijke situatie, vanuit een breder perspectief, waarbij we de natuur als één geheel zien.

Een introductie in de benadering en methode van integrale educatie

De aanpak van integraal onderwijs 

Voor één verenigde natie

Één maatschappij

Waar we onze krachten bundelen

om te ontwerpen

Nieuwe strategieën voor innovatief leiderschap

Het beantwoorden van de vragen:

Waar gaan we heen?

Wat is de zin van ons leven?

Een netwerk van meer dan 50 medewerkers 

Professoren & opvoeders

Onderzoekers & wetenschappers op verschillende gebieden

van over de hele wereld

Samen voor één doel

Ontwikkelen van een nieuwe beschavingsstrategie op basis van integraal onderwijs

Een nieuwe routekaart voor morgen

Creëer

Een nieuwe manier van leven

Een in gelijkwaardigheid met de natuur

geïntegreerd onderwijssysteem

Interconnectie

Respect voor ieders unieke karakter

Mindful Space of Support

Een integraal wereldbeeld

De grondslagen van een nieuwe wereld

Een nieuw beschavings-DNA

Een nieuwe mensheid

Een nieuwe wereld

Samen kunnen we het

Om meer over ons te weten te komen:
http://www.iwri.net
info@iwri.net

Het coronavirus opent de weg naar een nieuwe manier van leven

Stel dat de natuur intelligent is. Het coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Ieder mens op deze wereld heeft op de een of andere manier te maken met dit virus, niemand kan eraan ontsnappen. De natuur dwingt ons op deze manier om te pauzeren en na te denken over waar we mee bezig zijn. Wat hebben we tot nu toe gedaan als mensheid en hoe willen we verder? We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. Als mens hebben we als enigen een vrije wil gekregen en het is nu aan ons om een nieuwe keuze te maken. Willen we doorgaan op dezelfde voet en de wereld vernietigen, of willen we een nieuwe evolutionaire stap maken en onze vrije wil gebruiken om onze naaste lief te hebben en de mensheid in balans te brengen met de natuur? 

Cellen van één lichaam

Om een gezond lichaam te hebben, is het nodig dat alle cellen samenwerken met een gezamenlijk doel. Het gezamenlijke doel is het gezond houden van het lichaam. We kunnen de mensheid zien als een groot lichaam, met de mensen als cellen van dat lichaam. Als wij als individu ons zouden gedragen als deze cellen, zou de hele mensheid en de aarde gezond zijn. Wat als ons doel niet alleen zou zijn om voor mijzelf te zorgen, maar om ook voor de mensheid als geheel te zorgen. En als ieder individu dat doet, wordt er ook voor mij gezorgd en hoef ik niet meer aan mijzelf te denken. 

In een lichaam werken alle cellen samen en heeft elke cel een specifieke taak. Er zijn cellen die samen een orgaan vormen, met een specifieke taak. Zo heeft ook elk mens zijn unieke talenten. En als een cel zijn werk niet doet, wordt het lichaam ziek. Alle andere cellen zullen alles op alles zetten om het lichaam weer gezond te maken. Als we dan kijken naar wilde dieren, zien we dat deze niet ziek worden. Zij eten niet teveel en ook niet ongezond, ze zijn niet te dik, ze zijn in balans met hun omgeving, met de natuur. Ze nemen niet meer dan zij nodig hebben. 

Vrije wil 

Laten we de vergelijking nu eens doortrekken naar de mensheid als één groot lichaam. Met onze vrije wil kunnen we doen en laten wat we willen. Tot nu toe heeft de mens altijd zijn vrije wil gebruikt om voornamelijk aan zichzelf te denken, hoe hij het leven beter kon maken voor zichzelf. Dit leidt tot wildgroei, net als kankercellen in een lichaam. Bijvoorbeeld voeding zonder enige voedingswaarde, vervuilende fabrieken, vliegtuigen en auto’s. Smeltende ijskappen, het uitsterven van diersoorten, oorlogen en de zwakken die uitgebuit worden en ga zo maar door. 

We hebben het gevoel dat ons niets kan gebeuren. Inmiddels leven we als koningen en het is nog niet genoeg, we willen nog steeds meer, de nieuwste telefoon, de nieuwste auto, nog groter dan de vorige. Maar nu worden we door de natuur teruggeroepen, we kunnen niet oneindig doorgaan met leven vanuit louter egoïstische motieven. We kunnen onze vrije wil gebruiken om de mensheid in balans te brengen met de natuur. Als we namelijk als mensen ons gaan gedragen als cellen van één lichaam met als gezamenlijk doel de mensheid en de natuur in zijn geheel in balans te brengen. Samen leven in harmonie. Dat is wat de natuur van ons wil en zij dwingt ons (nu nog) met zachte hand.

Een vergadertechniek uit de integrale educatie

Met deze techniek vergader je zeer effectief en efficient. Vergaderingen kunnen tijdrovend zijn en soms ook weinig opleveren. Wil je sneller en met meer resultaat vergaderen dan is dit de oplossing.

Stel je een ronde tafel voor

Stel je een ronde tafel voor waar zeg tien mensen aan het vergaderen zijn. Iedereen spreekt om de beurt en geeft zijn visie op het probleem/onderwerp. Zij gaan niet in discussie, maar ieder voegt zijn unieke visie toe. Ze spreken allemaal kort en er wordt geluisterd naar elkaar. Elke individuele visie wordt als even waardevol aanvaard. Iedereen spreekt en brengt iets in.

Aan het einde van de ronde is een visie ontstaan van de groep, het probleem is van alle kanten belicht. Als de visie nog aangescherpt moet worden of verhelderd moet worden, kan er een nieuwe vraag beantwoord worden met dit doel in een nieuwe ronde. Hierna worden beslissingen genomen en taken verdeeld.

Het geheel is meer dan de som der delen

In deze techniek kun je echt spreken van synergie. Door bewust te luisteren naar de anderen en hun visie te waarderen, wordt je geïnspireerd. Door de aandacht die je krijgt van de anderen die echt naar je luisteren, komen de beste ideeën in je op, ook omdat je de aandacht richt op wat je nog kan toevoegen wat de anderen al aangedragen hebben.

Een gunstig bijkomstig effect is, dat iedereen zich gewaardeerd voelt en energie krijgt van deze manier van vergaderen. Er wordt een band gesmeed, omdat je samen aan hetzelfde doel werkt en elkaar wil versterken. Het team zal hierdoor hechter worden en nog beter gaan samenwerken.

Een bloeiende ‘nieuwe’ wereld

Om een mooie bloeiende ‘nieuwe’ wereld te creëren is een fundamentele verandering nodig. We kunnen als individu alleen tot bloei komen als de hele wereld tot bloei kan komen. Dit is een diepgaande verandering in hoe we het leven zelf begrijpen. Een verandering die uitstijgt boven een verandering in ons economisch, educatief en politiek systeem. Nu is het tijd om deze verandering in gang te zetten en we kunnen dit doen als we begrijpen dat verandering alleen blijvend kan zijn als we het doen voor het geheel. 

We kunnen niet stoppen egoïstisch te zijn

We kunnen niet stoppen egoïstisch te zijn, het is onze natuur. Het ego gebruiken voor mijn basisbehoeften is geen probleem. Het is een probleem dat we het ego gebruiken voor zaken die we helemaal niet nodig hebben en zelfs schadelijk zijn voor mens en milieu.

Als we beseffen dat we allemaal een ego hebben en als we zien dat wij intussen wel allemaal afhankelijk zijn van elkaar, dan kunnen we ons ego gaan gebruiken voor het grote geheel; ik wil niet meer ontvangen voor mijzelf, maar ik wil ontvangen voor het collectief (de mensheid).

Een verschuiving van mij naar wij.

Een nieuwe fase voor de mensheid

We zijn slaaf van het ego

Nu we opgeschrikt zijn door het coronavirus zal het leven nooit meer hetzelfde zijn. Het zal een een grote impact hebben op Nederland, Europa en de hele wereld. Wij zijn op een punt gekomen in onze ontwikkeling dat wij niet langer slaaf kunnen blijven van ons groeiende ego.

In de afbeelding wordt deze groei van het ego voorgesteld als een piramide waar we onderaan beginnen met een klein ego, waar het ego zich alleen bezighoudt met het in leven blijven, zichzelf in stand houden. Om in leven te blijven hebben we eten nodig, onderdak, seks om on voort te planten en familie.

Een nieuwe fase

Op een gegeven moment in de geschiedenis was dit niet meer voldoende en ging het ego = de wil om te ontvangen, op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf te vervullen. De mensheid ontwikkelde zich en ging zijn voldoening halen uit geld, eer, controle en kennis.

Nu we onder ogen zien dat we met ons ego de wereld en elkaar langzaam maar zeker vernietigen kunnen we tot inkeer komen, want zolang je niet bewust bent kun je niets veranderen. Dit wakker worden zal tot gevolg hebben dat wij ons naar de volgende fase zullen begeven.

De natuur heeft de controle

De volgende fase is het besef dat we onze wil om te ontvangen niet langer onnadenkend kunnen blijven volgen. Alleen als wij tot stilstand komen, pas op de plaats maken en een omkering bewerkstelligen, kunnen wij als soort voort blijven bestaan.

De illusie dat wij de natuur kunnen beheersen is aan het instorten. We zijn nietig ten opzichte van de natuur. Deze natuurkracht zal alles doen om in balans te komen, zonder rekening te houden met wat mijn kleine ik wil.

De bevrijding

Wij kunnen nu een begin maken met deze omkering. Samen denken aan hoe we een ander voordeel kunnen doen in plaats van onszelf. Want als wij dit voor elkaar doen hoeven we ook niet meer aan onszelf te denken. Stel je eens voor hoe zorgenvrij je dan bent! Wat een bevrijding om niet meer egoïstisch aan mijzelf te hoeven denken.

We ontdekken dat aan elkaar denken mijzelf ook verder brengt, we zitten samen in dezelfde boot. Daarnaast geeft zorgen voor anderen veel meer voldoening dan mezelf volproppen en de leegte vullen met spullen. We staan aan de vooravond van deze evolutiesprong. Als we deze kans met beide handen aanpakken dan.

https://nl.quora.com/Welke-veranderingen-zal-je-de-komende-20-30-jaar-in-de-westerse-beschaving-zien-gebeuren-en-waarom/answer/Valerie-Stevenin

Angst voor het coronavirus

Pandemie

Het is begrijpelijk dat we angstig zijn, als de we zien dat de wereld om ons heen snel verandert en de natuur zichzelf in balans probeert te brengen door natuurrampen of zoals nu door deze pandemie. Het Corona virus dwingt ons na te denken over hoe we de toekomst willen vormgeven. De weg die we tot nu toe hebben gevolgd om ons ego te volgen waar we alleen maar meer willen, werkt niet meer.

Ons menselijk gedrag van het willen ontvangen voor onszelf is een van de hoofdoorzaken dat de natuur uit balans is. Als wij gaan meehelpen de natuur weer terug in balans te brengen, hoeft de natuur dit niet te doen in de vorm van natuurrampen.

We zijn allemaal integraal verbonden met elkaar

Het is mogelijk onze natuurlijke intentie om alleen voor onszelf te willen ontvangen, om te buigen naar een intentie om voor anderen te zorgen. In eerste instantie zal ons ego protesteren, maar op deze manier zullen we zelf ook beter af zijn. 

Door de omvang die het coronavirus aanneemt, beseffen we dat we in de hele wereld integraal verbonden zijn met elkaar. Dus als we elkaar helpen, helpen we ook onszelf. Bovendien geeft anderen helpen veel meer voldoening dan alleen aan mezelf denken.

Zorg voor elkaar is een win-win situatie

Aan anderen denken is dus een echte win-win situatie. Als ik weet dat iedereen voor mij zorgt, hoef ik me niet langer druk te maken over mijzelf en dus ook niet meer angstig te zijn. Dan kan ik al mijn tijd besteden om de wereld voor anderen beter te maken. We ontdekken dan dat we helemaal niet zoveel spullen nodig hebben om ons goed te voelen, want we halen onze voldoening dan ergens anders vandaan.

Als we onze wil om te ontvangen alleen gebruiken voor de noodzakelijkheden en niet voor extra luxe, zal dit de aarde enorm goed doen. We worden niet gelukkig van luxe en het richt de aarde en onze medemens ten gronde. Bovendien is het een vorm van vervulling die steeds weer leeg raakt, waardoor je steeds weer meer wil. Plezier ervaren doordat je aan een ander geeft, is iets wat ons oneindig kan vervullen, want we kunnen oneindig geven aan elkaar. Op die manier raken we nooit meer leeg.

Samen kunnen we kiezen voor een nieuwe vorm van verbinding

Dit resulteert ook in een gezondere aarde en een gezondere leefomgeving voor ons en onze kinderen. En je hoeft niet te wachten tot iemand anders hiermee begint. Je kunt met een klein groepje van zeg twee tot tien personen hiermee beginnen en afspreken er voor elkaar te zijn. Bewust te kiezen voor een ander soort verbinding met elkaar, een waar we willen geven in plaats van alleen maar ontvangen.

Stel je voor dat zulke groepjes overal ter wereld ontstaan en deze groepjes verbinden zich weer met elkaar, en zoals cellen van een gezond lichaam, zorgen zij voor voor elkaar. Een toekomst waar we leven als in een groot gezin waar we er voor elkaar zijn, ook al hebben we onze eigenaardigheden die het ego niet kan waarderen. We vinden onze gemeenschappelijkheid belangrijker dan ons ego, omdat we weten dat dit voor iedereen beter is, inclusief mezelf.