Angst voor het coronavirus

Pandemie

Het is begrijpelijk dat we angstig zijn, als de we zien dat de wereld om ons heen snel verandert en de natuur zichzelf in balans probeert te brengen door natuurrampen of zoals nu door deze pandemie. Het Corona virus dwingt ons na te denken over hoe we de toekomst willen vormgeven. De weg die we tot nu toe hebben gevolgd om ons ego te volgen waar we alleen maar meer willen, werkt niet meer.

Ons menselijk gedrag van het willen ontvangen voor onszelf is een van de hoofdoorzaken dat de natuur uit balans is. Als wij gaan meehelpen de natuur weer terug in balans te brengen, hoeft de natuur dit niet te doen in de vorm van natuurrampen.

We zijn allemaal integraal verbonden met elkaar

Het is mogelijk onze natuurlijke intentie om alleen voor onszelf te willen ontvangen, om te buigen naar een intentie om voor anderen te zorgen. In eerste instantie zal ons ego protesteren, maar op deze manier zullen we zelf ook beter af zijn. 

Door de omvang die het coronavirus aanneemt, beseffen we dat we in de hele wereld integraal verbonden zijn met elkaar. Dus als we elkaar helpen, helpen we ook onszelf. Bovendien geeft anderen helpen veel meer voldoening dan alleen aan mezelf denken.

Zorg voor elkaar is een win-win situatie

Aan anderen denken is dus een echte win-win situatie. Als ik weet dat iedereen voor mij zorgt, hoef ik me niet langer druk te maken over mijzelf en dus ook niet meer angstig te zijn. Dan kan ik al mijn tijd besteden om de wereld voor anderen beter te maken. We ontdekken dan dat we helemaal niet zoveel spullen nodig hebben om ons goed te voelen, want we halen onze voldoening dan ergens anders vandaan.

Als we onze wil om te ontvangen alleen gebruiken voor de noodzakelijkheden en niet voor extra luxe, zal dit de aarde enorm goed doen. We worden niet gelukkig van luxe en het richt de aarde en onze medemens ten gronde. Bovendien is het een vorm van vervulling die steeds weer leeg raakt, waardoor je steeds weer meer wil. Plezier ervaren doordat je aan een ander geeft, is iets wat ons oneindig kan vervullen, want we kunnen oneindig geven aan elkaar. Op die manier raken we nooit meer leeg.

Samen kunnen we kiezen voor een nieuwe vorm van verbinding

Dit resulteert ook in een gezondere aarde en een gezondere leefomgeving voor ons en onze kinderen. En je hoeft niet te wachten tot iemand anders hiermee begint. Je kunt met een klein groepje van zeg twee tot tien personen hiermee beginnen en afspreken er voor elkaar te zijn. Bewust te kiezen voor een ander soort verbinding met elkaar, een waar we willen geven in plaats van alleen maar ontvangen.

Stel je voor dat zulke groepjes overal ter wereld ontstaan en deze groepjes verbinden zich weer met elkaar, en zoals cellen van een gezond lichaam, zorgen zij voor voor elkaar. Een toekomst waar we leven als in een groot gezin waar we er voor elkaar zijn, ook al hebben we onze eigenaardigheden die het ego niet kan waarderen. We vinden onze gemeenschappelijkheid belangrijker dan ons ego, omdat we weten dat dit voor iedereen beter is, inclusief mezelf.