We kunnen niet stoppen egoïstisch te zijn

We kunnen niet stoppen egoïstisch te zijn, het is onze natuur. Het ego gebruiken voor mijn basisbehoeften is geen probleem. Het is een probleem dat we het ego gebruiken voor zaken die we helemaal niet nodig hebben en zelfs schadelijk zijn voor mens en milieu.

Als we beseffen dat we allemaal een ego hebben en als we zien dat wij intussen wel allemaal afhankelijk zijn van elkaar, dan kunnen we ons ego gaan gebruiken voor het grote geheel; ik wil niet meer ontvangen voor mijzelf, maar ik wil ontvangen voor het collectief (de mensheid).

Een verschuiving van mij naar wij.