Een kans voor de vrije wil komt op.

Voor de 21e eeuw was er eigenlijk nauwelijks sprake van keuzevrijheid. We ontwikkelden in een gedwongen, automatische manier, naast de constante drang van het ego.

Nu dat het menselijk ego het toppunt heeft bereikt is er een keuze van vrije wil op aan het komen. Nu kunnen we boven onze egoïstische natuur uitstijgen en er minder afhankelijk van worden.

Als we deze kans waarmaken, rijzen we direct (en op de minst pijnlijke manier) boven onze egoïstische natuur uit naar een andere natuur, een andere dimensie van werkelijkheid, in oneindigheid en perfectie.

Het plan van de natuur zal uitgevoerd worden of we er nu voor kiezen om het pad van deze shift naar de hoogste dimensie bewust te kiezen of alles te laten zijn zoals het is. Maar, zonder onze bewuste deelname aan het proces, zal het samengaan met de barse invloed van de ‘druk van de evolutie’.