Het coronavirus opent de weg naar een nieuwe manier van leven

Stel dat de natuur intelligent is. Het coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Ieder mens op deze wereld heeft op de een of andere manier te maken met dit virus, niemand kan eraan ontsnappen. De natuur dwingt ons op deze manier om te pauzeren en na te denken over waar we mee bezig zijn. Wat hebben we tot nu toe gedaan als mensheid en hoe willen we verder? We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. Als mens hebben we als enigen een vrije wil gekregen en het is nu aan ons om een nieuwe keuze te maken. Willen we doorgaan op dezelfde voet en de wereld vernietigen, of willen we een nieuwe evolutionaire stap maken en onze vrije wil gebruiken om onze naaste lief te hebben en de mensheid in balans te brengen met de natuur? 

Cellen van één lichaam

Om een gezond lichaam te hebben, is het nodig dat alle cellen samenwerken met een gezamenlijk doel. Het gezamenlijke doel is het gezond houden van het lichaam. We kunnen de mensheid zien als een groot lichaam, met de mensen als cellen van dat lichaam. Als wij als individu ons zouden gedragen als deze cellen, zou de hele mensheid en de aarde gezond zijn. Wat als ons doel niet alleen zou zijn om voor mijzelf te zorgen, maar om ook voor de mensheid als geheel te zorgen. En als ieder individu dat doet, wordt er ook voor mij gezorgd en hoef ik niet meer aan mijzelf te denken. 

In een lichaam werken alle cellen samen en heeft elke cel een specifieke taak. Er zijn cellen die samen een orgaan vormen, met een specifieke taak. Zo heeft ook elk mens zijn unieke talenten. En als een cel zijn werk niet doet, wordt het lichaam ziek. Alle andere cellen zullen alles op alles zetten om het lichaam weer gezond te maken. Als we dan kijken naar wilde dieren, zien we dat deze niet ziek worden. Zij eten niet teveel en ook niet ongezond, ze zijn niet te dik, ze zijn in balans met hun omgeving, met de natuur. Ze nemen niet meer dan zij nodig hebben. 

Vrije wil 

Laten we de vergelijking nu eens doortrekken naar de mensheid als één groot lichaam. Met onze vrije wil kunnen we doen en laten wat we willen. Tot nu toe heeft de mens altijd zijn vrije wil gebruikt om voornamelijk aan zichzelf te denken, hoe hij het leven beter kon maken voor zichzelf. Dit leidt tot wildgroei, net als kankercellen in een lichaam. Bijvoorbeeld voeding zonder enige voedingswaarde, vervuilende fabrieken, vliegtuigen en auto’s. Smeltende ijskappen, het uitsterven van diersoorten, oorlogen en de zwakken die uitgebuit worden en ga zo maar door. 

We hebben het gevoel dat ons niets kan gebeuren. Inmiddels leven we als koningen en het is nog niet genoeg, we willen nog steeds meer, de nieuwste telefoon, de nieuwste auto, nog groter dan de vorige. Maar nu worden we door de natuur teruggeroepen, we kunnen niet oneindig doorgaan met leven vanuit louter egoïstische motieven. We kunnen onze vrije wil gebruiken om de mensheid in balans te brengen met de natuur. Als we namelijk als mensen ons gaan gedragen als cellen van één lichaam met als gezamenlijk doel de mensheid en de natuur in zijn geheel in balans te brengen. Samen leven in harmonie. Dat is wat de natuur van ons wil en zij dwingt ons (nu nog) met zachte hand.