Een introductie in de benadering en methode van integrale educatie

De aanpak van integraal onderwijs 

Voor één verenigde natie

Één maatschappij

Waar we onze krachten bundelen

om te ontwerpen

Nieuwe strategieën voor innovatief leiderschap

Het beantwoorden van de vragen:

Waar gaan we heen?

Wat is de zin van ons leven?

Een netwerk van meer dan 50 medewerkers 

Professoren & opvoeders

Onderzoekers & wetenschappers op verschillende gebieden

van over de hele wereld

Samen voor één doel

Ontwikkelen van een nieuwe beschavingsstrategie op basis van integraal onderwijs

Een nieuwe routekaart voor morgen

Creëer

Een nieuwe manier van leven

Een in gelijkwaardigheid met de natuur

geïntegreerd onderwijssysteem

Interconnectie

Respect voor ieders unieke karakter

Mindful Space of Support

Een integraal wereldbeeld

De grondslagen van een nieuwe wereld

Een nieuw beschavings-DNA

Een nieuwe mensheid

Een nieuwe wereld

Samen kunnen we het

Om meer over ons te weten te komen:
http://www.iwri.net
info@iwri.net