Onze invloed op de klimaatcrisis

Boom met handen

Nu de klimaatcrisis escaleert en extreem weer steeds vaker voorkomt, vragen deskundigen zich serieus af hoe dicht we bij het “point of no return” zijn. Maar de vraag die wij ons moeten stellen is niet of de aarde verdoemd is en wij daarmee verdoemd zijn, maar eerder waarom wij hier überhaupt zijn. 

De mens werd de heerser van de planeet

Het universum waarin we leven bestaat al zo’n veertien miljard jaar. De aarde bestaat ongeveer 4,5 miljard jaar, en het leven op aarde begon een paar honderd miljoen jaar nadat de aarde was gevormd. Wij zijn geëvolueerd van atomen tot moleculen, van moleculen tot eencelligen, en van eencelligen tot de ontelbare levensvormen op aarde in het water, op het land en in de lucht. Uiteindelijk, in de laatste paar honderdduizend jaar, is de mensheid ontstaan. 

Geleidelijk aan zijn wij de heersers van de planeet geworden, exploiteren wij de bodem, flora en fauna, vervuilen wij de lucht, de bodem en het water, en putten wij de hulpbronnen van de aarde zo snel als wij kunnen uit om macht en rijkdom te vergaren. Is dit waarom we hier zijn, om al dit kwaad te doen? Misschien, als we het antwoord wisten, zouden we niet de onvoorstelbare schade aanrichten die we elke seconde aan de planeet toebrengen. 

Waarom zijn we hier?

De vraag naar ons doel om hier te zijn is daarom de hamvraag die we moeten beantwoorden. Als we het antwoord daarop weten, zullen we al onze problemen oplossen en de planeet redden. Zodra we onze sociale omgeving vriendelijk en zorgzaam maken, zal onze natuur vriendelijk en zorgzaam worden. Als we eenmaal vriendelijk en zorgzaam zijn, zullen we stoppen met uitbuiten. Zodra we stoppen met uitbuiten, zullen we ophouden elkaar, andere levende wezens en de planeet als geheel te misbruiken. 

Het blijkt dat om onszelf en onze planeet te redden, onze enige focus zou moeten liggen op het veranderen van onze sociale omgeving van vijandig naar vriendelijk, van misbruik naar behulpzaam. Al het andere zal dan snel volgen. Alleen als we aan elkaar gaan denken, zullen we ophouden aan onszelf te denken, en alleen als we ophouden aan onszelf te denken, zullen we de wereld om ons heen gaan waarnemen zoals die werkelijk is. Daarom is de enige vraag die we moeten stellen om ons leven, het welzijn van de planeet, en zelfs ons geluk veilig te stellen: “Waarom zijn we hier?”

Volg mij ook op Quora