De Wijsheid van de Cirkel 1

The Wisdom of the Circle

Door de verbinding van de mens met zijn omgeving, een goede verbinding, wederzijds, kan hij zichzelf en ook de maatschappij veranderen. Op deze manier kunnen we wakker geschud worden voor de juiste houding ten opzichte van de wereld en de omgeving om ons heen. Zo wordt de correctie van alle moeilijkheden in de modernistische samenleving mogelijk.

Introductie

Over de methode

Er zijn veel psychologische methoden in onze wereld, verschillende religieuze en spirituele methoden die onze verlangens ruïneren. De integrale educatie zegt nee, we moeten de verlangens laten zoals ze zijn. Alleen het gebruik ervan moet veranderen, van “voor zichzelf”, overschakelen naar “voor anderen”. En dit is wat we eigenlijk proberen te doen in een cirkel. Als het ons lukt, en datzelfde verlangen is ten behoeve van anderen, in plaats van voor onszelf, zullen we de verbinding voelen. 

De cirkelmethode leert ons één ding, hoe we ons kunnen corrigeren, hoe we tot verbinding met elkaar kunnen komen. Het gaat er eigenlijk om de verbinding die er al is, zichtbaar te maken. Door ons boven het ego met elkaar te verbinden, kunnen we met behulp van deze cirkelmethode tot een steeds grotere verbinding komen. De cirkelmethode is de meest efficiënte manier om tot verbinding te komen. Er zal steeds meer behoefte komen om in de cirkel te zijn, en de persoon zal zich geïntegreerd voelen in een groep.

De cirkelmethode is een methode voor de openbaring van de verbinding die op een hoger niveau al bestaat. Dat we samenkomen in een cirkel, ieder annuleert zichzelf, onderwerpt zich aan anderen, verbindt zich met alle mensen voor hem, integreert in hen tot hij stopt met zichzelf te voelen, maar eerder “ons” voelt. Dit is al een soort van nieuwe werkelijkheid die nog niet eerder bestond, de groep wordt dan als een entiteit die op zichzelf bestaat. 

Met andere woorden, eerst waren er tien*, en nu hebben deze tien zich verbonden en is er een verbinding ontstaan, dus deze verbinding wordt een groep genoemd. En in deze groep is iedereen gelijk, elk van hen omvat iedereen. Ik ga boven mezelf uit, en hetzelfde geldt voor elk van hen. Op deze manier bereiken we verbinding. 

*De cirkel wordt met maximaal tien personen gevormd

Lees verder