De wijsheid van de cirkel 2

The Wisdom of the Circle

Wat is een connectie-cirkel?

In een connectie-cirkel proberen we een verbinding tussen ons te creëren. We willen ons met elkaar verbinden, samen zijn, en in dit verband creëren we een gemeenschappelijke ruimte. Het is een soort van gemeenschappelijke ruimte, waarbij ieder afstand neemt van zichzelf (ego). We gaan het gemeenschappelijke verlangen in en daarbinnen kunnen we een systeem van verbinding tussen ons opbouwen.

In de mate dat we ons meer proberen te verbinden, zullen we ineens de verbondenheid tussen ons gaan voelen. Er zijn daar allerlei soorten verbindingen en we beginnen de verschillende soorten verbindingen die we hebben te onderscheiden. We ontdekken een systeem van krachten, het meer innerlijke leven. En dan leren we hoe we met elkaar verbonden zijn en wat dit netwerk is dat ons aan elkaar bindt. Op deze manier beginnen we de spirituele wereld te ontdekken. 

We proberen al onze verlangens te associëren met de spirituele wereld. Als er bijvoorbeeld grote verlangens achter me liggen, dan transformeer ik deze steeds meer in de richting van de verbinding met iedereen. Zo bereik ik de perfecte staat, waar alles met elkaar in verbinding staat, ikzelf en de groep. De egoïstische verlangens transformeren voor de verbinding van ons allemaal. Zo bereiken we allemaal dat we niets meer over hebben van die egoïstische verlangens. Alles wordt overgebracht naar de verbinding, en dat heet het bereiken het einde van de correctie. Van daaruit kunnen we de wereld opnieuw vormgeven.

Verder lezen.