Onzichtbaar verbonden

Poppies

Het leven evolueert in twee richtingen, die zowel tegengesteld als parallel zijn; samenwerking en zelfvervulling. In de hele werkelijkheid is zelfvervulling alleen mogelijk door samenwerking met anderen. In mineralen bijvoorbeeld werken verschillende atomen samen om de moleculen van dat mineraal te vormen. Als een van de atomen zich zou afscheiden, zou het mineraal uit elkaar vallen. Op een hoger niveau van complexiteit in planten en dieren, inclusief de mens, is er een kalibratie van verschillende moleculen, cellen en organen, die zich verenigen om een afzonderlijk wezen te creëren. En ook hier geldt dat als ook maar één van de moleculen in de cellen van dat wezen zou ontbreken, het ziek zou worden of zelfs zou sterven.

Onwetendheid

Hoewel wij deze natuurwet reeds lang kennen, gedragen wij ons alsof wij geen deel uitmaken van het ecosysteem dat planeet Aarde heet. Erger nog, onder elkaar menen wij dat de ene samenleving superieur kan zijn aan de andere. Toch toont de natuur duidelijk aan dat niets overbodig is en dat geen enkel deel van een element in de natuur superieur is aan een ander. Waarom denken wij dan dat wij een voorrecht hebben dat geen enkel ander deel van de natuur heeft om andere mensen en soorten te betuttelen en te onderdrukken? Waar komt deze arrogantie vandaan, als het niet uit onwetendheid is?

Omdat wij onwetend zijn van het verlangen om te geven, dat ons onze kracht en wijsheid geeft, relateren wij ze aan onszelf. Als we ons ervan bewust waren dat ook wij een product zijn van de twee verlangens die het leven vormen, zouden we weten hoe we in deze wereld kunnen gedijen, samen met de hele natuur. Stel je voor dat we allemaal wisten dat we verenigd waren met alle andere mensen, dat we gesteund werden door alle andere mensen op de wereld, en dat het enige wat zij wilden was dat we ons potentieel maximaal zouden verwezenlijken. Hoe prachtig zou het leven zijn als ieder mens al zijn of haar talenten zou bijdragen aan de samenleving, en in ruil daarvoor de steun en waardering van de samenleving zou ontvangen.